بایگانی برای دسته بندی' ساعت‌های هوشمند گوگل در سال پیش رو عرضه میشود' .

ساعت‌های هوشمند گوگل در سال پیش رو عرضه میشود

ساعت‌های هوشمند گوگل در اوایل سال 2017 عرضه خواهند شد به نظر می‌رسد که مدیران گوگل با سرعتی مهار نشدنی در نظر دارند وجه شرکت خود را از یک تولید کننده و ارائه دهنده خدمات اینترنتی و صرفا نرم افزاری، به یک تولید کننده سخت افزار رده اول جهانی تغییر دهند. پس از آنکه چندی […]