فوکوس : سال ۲۰۱۴ از دریچه دوربین عکاسان ( قسمت چهارم )

2014

در سه قسمت گذشته به عکس های برتر و  مشهور سال ۲۰۱۴ پرداختیم ( قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت سوم)  و در اینجا چهارمین بخش از این سری عکس ها را با هم بررسی می کنیم . با دیدن بعضی عکس ها دقایقی به فکر فرو می روم و باز به نوشتن ادامه …

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.