موبایل V800 از شرکت فیلیپس تاییدیه تنا را دریافت کرد

موبایل V800 از شرکت فیلیپس تاییدیه تنا را دریافت کرد فیلیپس یکی از برند های معتبر شناخته شده در سراسر جهان است. این شرکت هلندی سالهاست که در ساخت دستگاه های تکنولوژی