LG در نمایشگاه CES 2016، ویژگی های USB-C، Thunderbolt 2 و FreeSync بر روی مانیتورهای خود معرفی خواهد کرد.

LG در نمایشگاه CES 2016، ویژگی های USB-C، Thunderbolt 2 و FreeSync بر روی مانیتورهای خود معرفی خواهد کرد. در نمایشگاه CES 2016 امسال، مجموعه ای از مانیتورهای جدید ارمغان LG خواهد بود که برخی از آنها معرف ویژگی ها و