گوگل ممکن است در بهینه کردن TouchWiz به سامسونگ کمک کند

گوگل ممکن است در بهینه کردن TouchWiz به سامسونگ کمک کند مطمئنا شما هم با TouchWiz، رابط کاربری اختصاصی سامسونگ، آشنایی دارید. رابط کاربری که گرچه امکانات و قابلیت های شخصی سازی بسیاری نفت،آموزش پرورش،دولتی مرکز فیلمبک لینک