اسم رمزی T50 و T55 نام بعدی پرچمداران نکسوسی HTC

اسم رمزی T50 و T55 نام بعدی پرچمداران نکسوسی HTC دیروز طبق شایعاتی که از سوی یک سایت و منبع موثق در زمینه Nexus ها منتشر شد، دریافتیم که پرچمدار بعدی نکسوسی