فیلیپس رسما ۲ گوشی خود را با ویژگی SoftBlue معرفی کرد

فیلیپس رسما ۲ گوشی خود را با ویژگی SoftBlue معرفی کرد تا حالا شده که با نگاه کردن به صفحه نمایش گوشی خود، چشم هایتان احساس خستگی یا سوزش کند و یا اینکه تنظیمگوشی سامسونگ جدید