Gionee گوشی‌هوشمند Elife S8 را معرفی کرد

Gionee گوشی‌هوشمند Elife S8 را معرفی کرد همانطور که می‌دانید کنگره جهانی موبایل امسال در شهر بارسلونا اسپانیا در جال برگزاری است، این نمایشگاه در واقع بزرگ‌ترین رویداد تکنولوژی