مشخصات گوشی هوشمند Huawei P9max

مشخصات گوشی هوشمند Huawei P9max شایعات Huawei’s P9 روز به روز در حال افزایش هستند. در همین راستانیز به تازگی گوشی هوشمند Huawei P9max با نام رمزیاخبار جدید موبایل