به پایان رسیدن مهلت ۱۵ گیگابایت فضای رایگان OneDrive مایکروسافت

به پایان رسیدن مهلت ۱۵ گیگابایت فضای رایگان OneDrive مایکروسافت همه ما می دانیم که مایکروسافت در ماه دسامبر فضای رایگان خود را از ۱۵ گیگابایت به ۵ گیگابایت کاهش داد و