با بازی NBA 2K16 بیشتر آشنا شوید

با بازی NBA 2K16 بیشتر آشنا شوید چیزی به پایان سال ۲۰۱۵ نمانده است و در همین راستا ۲k درصدد بر آمده تا عنوان NBA 2K16 را راهی صنعتسیستم عامل کامپیوتر