تصویر فاش شده از تبلت Mercury نوکیا که تولید آن لغو شده است

تصویر فاش شده از تبلت Mercury نوکیا که تولید آن لغو شده است سال گذشته شرکت نوکیا تایید کرد که اولین تبلت این شرکت با نام N1 ساخته می شود. با این حال نوکیا در بازار آلرژی و تغذیه دانلود آهنگ موزیک ترانهبک لینک