ایسوس سری ZenPad M خود را به ابزار مدیریت ADAM مجهز خواهد کرد

ایسوس سری ZenPad M خود را به ابزار مدیریت ADAM مجهز خواهد کرد ایسوس با سری ZenPad M جدید، بازار تجارت را هدف گرفته و راه حلی واحد برای بسط نرم افزاری و کنترل دستگاه دستگاه به