iPhone 5S و iPhone 5 محبوب ترین آیفون در ربع پایانی سال ۲۰۱۵ بودند

iPhone 5S و iPhone 5 محبوب ترین آیفون در ربع پایانی سال ۲۰۱۵ بودند Device Atlas گزارش داده است که محبوب ترین مدل آیفون در ربع پایانی سال ۲۰۱۵ آیفون های ۵اس و ۵ بوده اند.