بوت شدن در کامپیوتر به چه معناست؟

بوت شدن در کامپیوتر به چه معناست؟ بوت( boot) کلمه‎ای که شاید بارها و بارها در طول کار با کامپیوتر و یا در طول آموزش های مختلف مثلا آموزشقیمت روز موبایل