بنجمارک جدیدی از Galaxy S7 منتشر شد

بنجمارک جدیدی از Galaxy S7 منتشر شد انتظار نداریم تا Samsung Galaxy S7 را حداقل تا اوایل سال آینده در بازار و در دست خریداران ببینیم، اما شایعات پیرامونموبایل های جدید