تصویر منتشر شده از بسته‌بندی آیفون SE که ظاهرا نام و ظرفیت حافظه آن را تایید کرده است

تصویر منتشر شده از بسته‌بندی آیفون SE که ظاهرا نام و ظرفیت حافظه آن را تایید کرده است همانطور که می‌دانید قرار است که به زودی آیفون ۴ اینچی اپل معرفی شود و تاکنون شایعات بسیاری درباره این دستگاه منتشر

تصاویر منتشر شده از بسته‌بندی آیفون ۵se جعلی است

تصاویر منتشر شده از بسته‌بندی آیفون ۵se جعلی است زمانی که شرکتی مانند اپل دستگاه جدیدی را تولید می‌کند کاملا مطمئن هستیم که شایعات بسیاری درباره آن از سوی افرای خاص