۱۰ عدد از بزرگ‎ترین شکست‎ها و فجایع دنیای تکنولوژی

۱۰ عدد از بزرگ‎ترین شکست‎ها و فجایع دنیای تکنولوژی فاجعه و شکست برای همه اتفاق می‎افتد. خواه شرکتی کوچک یا حتی بزرگ در زمینه فناوری اطلاعات باشد و خواه دولتی تمامسایت تفریحی