آغاز فروش تبلت Google Pixel C در بریتانیا

آغاز فروش تبلت Google Pixel C در بریتانیا پس از در دسترس قرار گرفتن و آغاز فروش تبلت Pixel C گوگل در آمریکا آن هم در روز گذشته امروز این