برندگان هشتمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران مشخص شدند

برندگان هشتمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران مشخص شدند بالاخره برندگان جشنوراه وب و موبایل ایران مشخص شدند و کار هشتمین دوره این جشنوراره نیز امروز پایان یافت؛ جهت خواندن خبر