اوباما: ما باید دست از پرستش گوشی‌های خود برداریم

اوباما: ما باید دست از پرستش گوشی‌های خود برداریم وقتی اوباما در ژانویه‌ی سال ۲۰۰۹ به ریاست جمهوری نائل شد، انقلاب گوشی هوشمند تازه در حال پا گرفتن بود. اوباما مانند