باگوشی هوشمندقابل شستشو آشنا شوید

باگوشی هوشمندقابل شستشو آشنا شوید ژاپنی ها بالاخره با ایده ای جالب توانستند گوشی هوشمندی با قابلیت شتسشو با صابون و آب را درست کنند،بله درست است این