این بار کدام یک بازار را در دست خود گرفته اند Android یا iOS ؟!

این بار کدام یک بازار را در دست خود گرفته اند Android یا iOS ؟! Android و iOS بدون شک در حال حاضر بهترین سیستم عامل های گوشی های هوشمند به شمار می روند. هرکدام از اینجدیدترین اخبار موبایل