هواوی می‌تواند بدون صدمه زدن به باتری‌تان، آن را سریع‌تر شارژ کند

هواوی می‌تواند بدون صدمه زدن به باتری‌تان، آن را سریع‌تر شارژ کند شارژ سریع باتری‌ها نه تنها از عمر آن‌ها کم می‌کند بلکه به ظرفیت‌شان نیز صدمه می‌زند. اما هواوی برای حل این مشکلگوشی نوکیا