Asus Zenfone Zoom در اواسط دسامبر منتشر می شود

Asus Zenfone Zoom در اواسط دسامبر منتشر می شود برای کسانی که از منتشر شدن Asus Zenfone Zoom نا امید شده اند، خبرهای خوبی داریم… البته بعضی از آنها بد هستند. world war پرس نیوزبک لینک