سامسونگ از صحنه به در شد، TSMC تولید کننده‌ی انحصاری پردازنده‌‌های iPhone 7 خواهد بود

سامسونگ از صحنه به در شد، TSMC تولید کننده‌ی انحصاری پردازنده‌‌های iPhone 7 خواهد بود این بار اول نیست که نام سامسونگ از بین سازندگان پردازنده‌های iPhone خط زده می‌شود، اما به نظر می‌رسد این شرکت توانایی