مایکروسافت با اخراج به جان کارمندان بخش موبایل خود افتاده است!

مایکروسافت با اخراج به جان کارمندان بخش موبایل خود افتاده است! غول نرم افزاری و ساخت گوشی های ویندوزی حال به اخراج تعداد زیادی از کارکنان بخش موبایل خود در چندین کشور کرده