ایمیل های ارسالی از کانکشن های رمزگذاری نشده با هشدار جیمیل مواجه می شوند

ایمیل های ارسالی از کانکشن های رمزگذاری نشده با هشدار جیمیل مواجه می شوند به زودی، جیمیل شما را از دریافت ایمیل هایی که از کانکشن رمزگذاری نشده ای ارسال شده اند آگاه می سازد. در حال حاضر، جیمیل برای برقراری ارتباط میان مرورگر و سرورهایش از HTTPS استفاده می کند اما در گذشته، شیوه های […]