حمله هکر های چینی به سیستم های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه دارد

حمله هکر های چینی به سیستم های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه دارد در ماه سپتامبر بود که اوباما با رئیس جمهور کشور چین آقای Xi jingping ملاقاتی داشت و طی صحبت های آن هاسیستم عامل کامپیوتر