اخبار تکنولوژی Metal Gear Solid 5: آقای Kojima یکی از نیروهای داوطلب در Mother Base می باشد!

اخبار تکنولوژی Metal Gear Solid 5: آقای Kojima یکی از نیروهای داوطلب در Mother Base می باشد! با توجه به شواهد موجود، استاد Hideo Kojima، حضور افتخاری را در جدیدترین شاهکار خود یعنی Metal Gear Solid 5، دارند. برای جزئیات بیشتر با ما همراه باشید. با توجه به گفته های وبسایت Gamespot، شما می توانید […]