اخبار تکنولوژی iPhone 6s و iPhone 6s Plus کم‌ترین قیمت خود را در آمریکا و بیشترین قیمت را در فرانسه تجربه می کنند

اخبار تکنولوژی iPhone 6s و iPhone 6s Plus کم‌ترین قیمت خود را در آمریکا و بیشترین قیمت را در فرانسه تجربه می کنند طی یک بررسی جذاب از سایت Voucherbox.com این موضوع فاش شد که دو دستگاه پر آوازه iPhone 6s و iPhone 6s Plus در دنیا چه قیمت هایی دارند و این موضوع فاش شد […]