اخبار تکنولوژی Half-Line Miami: یک تیر و دو نشان

اخبار تکنولوژی Half-Line Miami: یک تیر و دو نشان Valve اینقدر هواداران Half-Life را منتظر گذاشته که دیگر خودشان دست به کار شده و “نیمه جان” می سازند. حتی می توان گفت نسلی که در جوانی پای بازی محبوب وَلو می نشستند خودشان قد کشیده اند، کار یاد گرفته اند و و حالا که مشغول ساخت بازی […]