اخبار تکنولوژی Campus Store اپل فردا بازگشایی می شود و می توانید آیفون های جدید را آن جا خریداری کنید

اخبار تکنولوژی Campus Store اپل فردا بازگشایی می شود و می توانید آیفون های جدید را آن جا خریداری کنید پیشتر در ژوئن، اپل فروشگاه Campus خود را برای تغییراتی بسته بود ولی حالا این فروشگاه آماده یک بازگشایی شکوه مند و به نمایش گذاشتن تغییراتش است. پیشتر این فروشگاه ، یک فروشگاه کتاب های […]