اخبار تکنولوژی AMD قصد دارد تا ۵ درصد از کارکنان خود را اخراج کند

اخبار تکنولوژی AMD قصد دارد تا ۵ درصد از کارکنان خود را اخراج کند Advanced Micro Devices (دستگاه های پیشرفته مایکرو) یا همان AMD قصد دارد تا حدود ۵ درصد از کارکنان خود در سرتاسر جهان را از کار برکنار کند. این اقدام به خاطر صرفه جویی در هزینه ها می باشد. یک سخنگوی کمپانی […]