اخبار تکنولوژی Amazon: بخش صنایع دستی افتتاح شد

اخبار تکنولوژی Amazon: بخش صنایع دستی افتتاح شد اگر شما نیز به دنبال صنایع دست ساز کشور های مختلف سر تا سر جهان هستید ولی موقعیت آن را ندارید که یک سفر دور دنیا (!) داشته باشید تا به تهیه و خرید صنایع دستی بپردازید، این بار آمازون به شما کمک خواهد کرد که از […]