اخبار تکنولوژی ۵۰ بازیکن برتر FIFA 16 به زودی معرفی می‌شوند| ۳۱ تا ۴۰ معرفی شدند

اخبار تکنولوژی ۵۰ بازیکن برتر FIFA 16 به زودی معرفی می‌شوند| ۳۱ تا ۴۰ معرفی شدند با نزدیک شدن به انتشار FIFA 16 سازنده این عنوان EA Sports قصد دارد تا اطلاعات بیشتری از بازیکنان و قدرت کلی آن‌ها ارائه کند. به مرور زمان بازیکنان بیشتری از این لیست ۵۰ نفری به ترتیب از کمترین […]

اخبار تکنولوژی ۵۰ بازیکن برتر FIFA 16 به زودی معرفی می‌شوند| ۴۱ تا ۵۰ معرفی شدند

اخبار تکنولوژی ۵۰ بازیکن برتر FIFA 16 به زودی معرفی می‌شوند| ۴۱ تا ۵۰ معرفی شدند با نزدیک شدن به انتشار FIFA 16 سازنده این عنوان EA Sports قصد دارد تا اطلاعات بیشتری از بازیکنان و قدرت کلی آن‌ها ارائه کند. به مرور زمان بازیکنان بیشتری از این لیست ۵۰ نفری به ترتیب از کمترین […]