اخبار تکنولوژی یادگار توماس آنجلو | پرونده عنوان Mafia 1

اخبار تکنولوژی یادگار توماس آنجلو | پرونده عنوان Mafia 1 معیار شما از یک بازی عالی چیست؟ داستان قوی و درگیر کننده که ذهن شما را حتی تا مدت ها پس از اتمام بازی نیز مشغول خود کند؟ یا گیم پلی نوآورانه با المان هایی ناب که لحظه لحظه ی بازی کردن را لذت بخش […]