اخبار تکنولوژی نوجوان ۱۴ ساله ای که اشتباهی به ساخت بمب متهم شده بود، هدیه اش را از مایکروسافت دریافت کرد

اخبار تکنولوژی نوجوان ۱۴ ساله ای که اشتباهی به ساخت بمب متهم شده بود، هدیه اش را از مایکروسافت دریافت کرد هفته پیش بود که نوجوان ۱۴ ساله ای به نام احمد محمد، وسیله را به مدرسه آورد که مسئولین را به شدت ترساند. این دانش آموز ، محصلی در دبیرستانی در تگزاس است که […]