اخبار تکنولوژی فروش عنوان The Witcher 3 از مرز ۶ میلیون نسخه گذشت!

اخبار تکنولوژی فروش عنوان The Witcher 3 از مرز ۶ میلیون نسخه گذشت! با توجه به گزارشات منتشر شده، فروش نقش آفرینی محبوب استودیو CD Projekt، یعنی The Witcher 3 از مرز ۶ میلیون نسخه گذشت. در کنار این خبر، استودیو CD Projekt از رقم بودجه ساخت بازی نیز پرده برداشت. برای جزئیات بیشتر با […]