اخبار تکنولوژی عنوان Mafia II و تمامی محتواهای اضافه آن از روی Steam حذف شد

اخبار تکنولوژی عنوان Mafia II و تمامی محتواهای اضافه آن از روی Steam حذف شد به تازگی عنوان Mafia III معرفی شده است و تمامی ما دوست داریم که مجدد Mafia II را تجربه کنیم تا آماده تجربه نسخه جدید شویم. اما اینطور که از شواهد پیداست، Steam موافق این امر نمی باشد! با ما […]