اخبار تکنولوژی سرگرمی بی‌ضرر یا سمی مهلک؟ | ۶ واقعه‌ی عجیب تاریخ بازی‌های ویدئویی

اخبار تکنولوژی سرگرمی بی‌ضرر یا سمی مهلک؟ | ۶ واقعه‌ی عجیب تاریخ بازی‌های ویدئویی صنعت بازی‌های ویدئویی، دارای یک فرهنگ خاص با زبان‌های عامیانه‌ی مختلف، قوانین گوناگون و حتی افسانه‌هایِ عجیبی است که داستان تمامِ آن‌ها بر روی سطرهای دفتر خاطراتِ تاریخ حک شده‌اند. حال می‌خواهیم با آغاز “یکی بود، یکی نبود” این دفتر خاطرات […]