اخبار تکنولوژی تماشاخانه: خانه ای هوشمند با Amazon Echo

اخبار تکنولوژی تماشاخانه: خانه ای هوشمند با Amazon Echo درود بر شما. به قسمت جدید تماشاخانه خوش آمدید. در این قسمت قصد داریم تا یک تکنولوژی فوق العاده را به شما معرفی کنیم. هر چه زمان می گذرد، تکنولوژی جای دستگاه های قدیمی و مکانیکی را می گیرد. البته آنچه که گفتیم فقط در مورد […]