اخبار تکنولوژی با فهرست جدیدی از اتومبیل های موجود در Forza Motorsport 6 همراه باشید + تصاویر خودروها جدید

اخبار تکنولوژی با فهرست جدیدی از اتومبیل های موجود در Forza Motorsport 6 همراه باشید + تصاویر خودروها جدید طبق روال هر هفته، این هفته نیز فهرست جدید از اتومبیل های موجود در عنوان مسابقه ای مورد انتظار Forza Motorsport 6 منتشر شده و نمایان کننده گستره وسیع اتومبیل های موجود در این بازی است. با […]