اجبار Facebook به کارکنانش: آیفون ممنوع است، از آندروید استفاده کنید

اجبار Facebook به کارکنانش: آیفون ممنوع است، از آندروید استفاده کنید کمپانی فیسبوک، غول بزرگ شبکه های اجتماعی، به تازگی یک کنفرانس خبری برگزار کرد تا درباره سوال های پیش آمده و اهدافگوشی های جدید