رئیس جدید سامسونگ موبایل درباره‌ی آینده‌ی این شرکت می‌گوید

رئیس جدید سامسونگ موبایل درباره‌ی آینده‌ی این شرکت می‌گوید شرکت سامسونگ، آقای Dongjin Koh را به عنوان رئیس جدید بخش موبایل خود معرفی نمود. او سپس نگرش خود را نسبت به