آگهی استخدام مایکروسافت نشان می‌دهد HTC دستگاه‌های ویندوز ۱۰ موبایل تولید خواهد کرد

آگهی استخدام مایکروسافت نشان می‌دهد HTC دستگاه‌های ویندوز ۱۰ موبایل تولید خواهد کرد وقتی HTC دستگاه‌هایی مانند Touch Pro، Touch Diamond، Imago و HD2 را در معرض عموم قرار می‌داد، همه‌ی آن دستگاه‌ها سیستم عامل