اخبار تکنولوژی آموزش استفاده از قابلیت Ink Equation در Office 2016 برای نوشتن معادلات ریاضی

اخبار تکنولوژی آموزش استفاده از قابلیت Ink Equation در Office 2016 برای نوشتن معادلات ریاضی اگر به خاطر داشته باشید، سفری تصویری به امکانات Office 2016 داشتیم و در آن مقاله قابلیت های جدید Office 2016 را با هم مشاهده کردیم. یکی از امکانات جدید Office 2016 قابلیت نوشتن معادلات ریاضی که Ink Equation نام […]