ترفند: سرویس Gmail گوگل با آدرس‎هایی مختلف

ترفند: سرویس Gmail گوگل با آدرس‎هایی مختلف باز هم یکی دیگر از سرویس‎های گوگل و ترفندی دیگر. شما زمانیکه بخواهید در وبسایت گوگل، از هر کدام از خدمات آن استفاده کنید، نیاز دارید تا یک اکانت گوگل داشته باشید که با ساختن این اکانت به شما یک آدرس ایمیل در سرویس ایمیل گوگل یعنی Gmail […]