با لومیا ۶۵۰ آخرین بازمانده در سال ۲۰۱۶ آشنا شوید

با لومیا ۶۵۰ آخرین بازمانده در سال ۲۰۱۶ آشنا شوید

مایکروسافت آخرین گوشی که قرار است با برند لومیا در بازار معرفی کند، لومیا ۶۵۰ است گوشی ویندوزفونی که به زودی معرفی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.