اخبار تکنولوژی Rise of the Tomb Raider فاقد بخش چند نفره خواهد بود

اخبار تکنولوژی Rise of the Tomb Raider فاقد بخش چند نفره خواهد بود

به نظر می‌رسد Crystal Dynamics قصد ندارد همانند ریبوت بازی Tomb Raider، بخش چند نفره را به عنوان مورد انتظار Rise of the Tomb Raider اضافه کند و تمرکز اصلی خود را بر روی بخش تک نفره داستانی قرار داده است. مطمئنا بخش چند نفره Tomb Raider 2013 نتوانست در حد انتظار طرفداران ظاهر شود و انتقادات بسیاری را […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.